Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Oštećeno stajalište “Nemanjina” (#912) (polomljena stanična tabla) – Greška u obeležavanju stajališta “Kamenička” (#2248)

0

Na stajlištu Nemanjina za linije 52, 53, 56 i 56l polomljena je tabla sa brojevima linija koje tu staju. Takođe na stajalištu Kamenička ka Zelenom Vencu nedostaje oznaka za liniju 56l.

Dragon88 objavljeno
    Nova poruka…
    Dodaj fotografiju dodaj link fotografije