Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Generic selectors

Pravila i odredbe o unošenju dečijih kolica u vozila javnog gradskog prevoza u Beogradu

0
Arhiva 1.18K poena

Odlukom o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda („Sl.list grada Beograda” br. 61/2009, 10/2011 i 55/2011) propisano je da putnik u vozilo javnog prevoza može uneti dečja kolica (član 38. stav 1. Odluke) i drugi prtljag koji svojim dimenzijama i svojstvima ne ugrožava sigurnost putnika.

Putnik je dužan da vodi brigu o svom prtljagu koji mora biti takav da ne ometa niti na bilo koji drugi način ugrožava ostale putnike i saobraćajno osoblje (član 38. stav 5. Odluke).

Unutrašnjim aktom JKP Gradskog saobraćajnog preduzeća „Beograd”, u članu 70. stav 1. Pravilnika o obavezama saobraćajnog osoblja (br. 747 od 22.01.2004. godine) propisano je da putnik može unositi u vozilo sklopljena dečija kolica.

U vozilima javnog prevoza obeležena su sedišta na kojima prednost pri zauzimanju istih imaju majke ili osobe sa decom i druga lica. Kod vozila starije generacije tehnički je teže izvodljivo unošenje kolica u samo vozilo, a takođe treba uzeti u obzir i da se u prednjem delu vozila takođe vrši očitavanje voznih isprava, a prolaz između sedišta je skučen, pa je otežan ulaz i kretanje putnika. Kada su u pitanju vozila novije generacije koja su niskopodna i prilagođena svim kategorijama korisnika, predviđeno je da se u zoni drugih vrata vrši smeštanje dečijih kolica.

JKP GSP „Beograd” savetuje roditelje i osobe sa decom u kolicima da majka ili druga osoba drži dete u naručju, a kolica uredno sklopi, iz razloga što i pored toga što bi kolica bila zakočena i okrenuta suprotno od smera kretanja vozila, a dete vezano kaiševima za kolica, bezbednost deteta nije osigurana jer u slučaju naglog kočenja postoji opasnost da kolica i dete koje se nalazi u njima budu ugroženi od strane drugih putnika ili mogućeg prevrtanja.

Arhiva objavljeno
    ×

    Prijava