Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Predlog za uspostavljanje novog stajališta “Mostar” za liniju 493

0

Predlog za uspostavljanje novog stajalista za liniju 493 u pravcu Mladenovac – Beograd ispod Mostara. Od mostara je lakse ljudima da hvataju bilo koji autobus za bilo koji deo grada.

busevi.com objavljeno
    Nova poruka…
    Dodaj fotografiju dodaj link fotografije