Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Generic selectors

Predlog za uspostavljanje stajališta “Bačka” (#2521) i za linije 81, 81L

0

Poštovani,

Zamolio bih Vas da razmotrite mogućnost da se uvede novo stajalište za autobuske linije 81 i 81L, odnosno da se za napred navedene autobuske linije uvrsti stajalište Bačka broj stajališta 2521.

Napred navedene autobuske linije imaju stajalište Glavni poštanski centar broj 2310, pa tek onda stajalište Zadrugarska broj 1223, a prolazi pored stajališta Bačka broj 2521. Udaljenost stanica između te dve stanice je 780m, a na stajalištu Bačka staju autobuske linije 85 i 612 koje idu dosta retko, pa kao veza sa Novim Beogradom i ostalim delovima grada Beograda i te kako bi značilo stanovništvu da se uvrsti na stajalištu Bačka i autobuske linije 81 i 81L.

U nadi pozitivnog odgovora srdačno Vas pozdravljam.

busevi.com objavljeno

  Best answer

  busevi.com 689 poena

  Odgovor nadležnih za planiranje i organizaciju rada linija:

  Predmetno stajalište “Bačka” se nalazi na 235 metara od stajališta “Zadrugarska”, što je izuviše kratko međustajališno rastojanje da bi se razmatralo za uspostavljanje na trasam linija JLPP-a br. 81 i 81L.

  Takođe, stajališta “Zadrugaraska” koriste linije JLPP-a br. 18, 81, 81L, 83, 85 i 612 i na istom je moguće ostvariti presedanje na željene linije sa ovog poteza, bez da se razmatra uspostavljanje stajališta “Bačka” za linije JLPP-a br. 81 i 81L.

  busevi.com objavljeno
   Anonymous

   Apsolutno podržavam predlog.

   Ujutru kada idem na posao često mi pobegne 85 jer 81L ne staje na stanici Bačka nego tek na stanici Zadrugarska.

   Anonymous objavljeno
    ×

    Prijava