Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Generic selectors

Predlog za zamenu vozila gar.br. 188 na prvom polasku linije 53

1

Na liniji 53 prvi polazak radi g.b. 188 kao 1/53 – konekto iz 2005 god. dakle vozilo staro 13 godina (nepouzdano, često izostaje i menjaju ga krševi)! Na ovoj liniji rade 4 nova ikarbusa iz 2015-e i još 2 novija iz 2016-e, a svi znamo da vozilo koje radi prvi polazak mora biti najpouzdanije, prema tome – moj predlog je da vozilo g.b. 188 na 1/53 zameni jedno od novijih vozila koja su redovna na ovoj liniji ! 2, 3, 4, 6, 7 ili 8 po redu.

busevi.com objavljeno
    ×

    Prijava