Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Generic selectors

Prijava na rad vozača – Linija 603N – 12.2012.

0
Arhiva 1.18K poena

Poštovani,

Ukazujemo Vam na prijavu koju smo dobili a tiče se rada vozača privatnog prevoznika na noćnoj liniji broj “603N”, sa polaskom u 00:50h sa terminusa “Trg Republike”. U prijavi se navodi da vozač vozi isuviše brzo, da puši cigarete u vozilu i da vozi pojedine putnike u kabini vozača. Putnici navode da se osećaju nebezbedno pa bi svakako trebalo obaviti ciljanu kontrolu rada vozača i prevoznika, kako kontrolom na terenu, tako i kontrolom tahografskih listića za mesec “Decembar 2012.”, pošto se radi o mogućem ugrožavanju bezbednosti putnika i nepoštovanju saobraćajnih propisa. Zamolili bi Vas i da prevozniku ukažete na prijavu kako bi i on mogao da preduzme mere kontrole rada vozača. Mi smo pokušali da prevoznika kontaktiramo, ali bezuspešno iako je svakako i njima u intresu da dobiju povratnu informaciju od strane putnika.

Prijava u celini:

“Vozač sa linije 603N (V.D), privatnog prevoznika “Ćurdić prevoz” vozi nenormalno brzo i bilo bi zanimljivo pogledati tahograf listić, pošto gradski autobus vozi sigurno brže od dozvoljenih 50km/h. Da napomenem da pored njega u kabini vozača uvek ima bar dve do tri osobe koje puše cigarete i voze se u pola cene, u dogovoru sa vozačem i kondukterom. Mi kao putnici osećamo se vrlo nebezbedno i to se dešava redovno, iz noći u noć. Molim Vas da učinite nešto. Polazak sa Trga u 00:50h prema Ugrinovcima pa se uverite sami. Pomozite nam, redovan putnik”.

Arhiva objavljeno

  Best answer

  Arhiva 1.18K poena

  Poštovani,

  Direkcija za javni prevoz je uputila dopis prevozniku da hitno ispita navode i preduzme mere iz svoje nadležnosti.

  Vama se kao korisniku javnog prevoza izvinjavamo zbog propusta u radu vozača. O preduzetim merama bićete obavešteni u narednh 10 dana.

  S poštovanjem, Direkcija za javni prevoz.

  Arhiva objavljeno
   ×

   Prijava