Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Generic selectors

Prijava – Nekorišćenje svih predviđenih stajališta na trasi linije broj 91

0
Arhiva 1.18K poena

Poštovani,

Ukazujemo Vam na primedbu putnika koja se odnosi na rad vozača na autobuskoj liniji broj “91” na poslednjem polasku. Molimo Vas da navode putnika proverite i po potrebi ukažete vozačima na neophodnost poštovanja svih elementa rada linije na svim polascima.

Primedba putnika u celini:

“Hteo bih da skrenem pažnju na jednu krajnje nekorektnu pojavu na ovoj liniji (91) u kasnim večernjim satima. Naime, već neko vreme često se dešava da autobus sa polaskom u 23:15h iz Ostružnice uopšte ne staje na stanicama od Čukarice do železničke stanice ukoliko neko od putnika ne silazi. Pritom na tim stanicama neki putnici čekaju prevoz i čak pokazuju jasnu nameru da uđu u taj autobus, a vozač samo uspori da vidi da li neko silazi i ukoliko ne – doda gas i prođe bez zaustavljanja. U pitanju je najčešće autobus br. 1193, mada je sinoć (04.09.2016) bio br. 1280 (nisam sto posto siguran za brojku). Ne znam da li je u pitanju isti vozač svaki put, ali sam ovu pojavu primetio samo na ovoj liniji u to vreme. Drugi se normalno zaustave ako ima putnika koji čekaju na stanici. U kasnim večernjim satima je svaki minut i svaki propušten autobus bitan zbog smanjenih mogućnosti za dalje presedanje i završetka dnevnog prevoza. Molio bih da se vozačima prenese da se zaustavljaju na propisanim stanicama kada na njima ima putnika. Hvala!”

Arhiva objavljeno

  Best answer

  Arhiva 1.18K poena

  Poštovani,

  Povodom prigovora korisnika usluga javnog prevoza na rad vozača koji su angažovani na liniji “91”, a u vezi nezaustavljanja vozila na registrovanim stajalištima duž trase linije, pružamo Vam sledeći odgovor:

  Na osnovu člana 44. Pravilnika o obavezama saobraćajnog osoblja u JKP Gradsko saobraćajno preduzeće “Beograd”, vozači su dužni da vozila zaustavljaju na svim stajalištima svoje linije, a pri uključenju na liniju i povratku za garažu, na stajalištima predviđenim u dodatku uz turažnu tablicu. Vozilo se smatra zaustavljenim na stajalištu kada je svojim prednjim čeonim delom poravnato sa stajališnom oznakom, a desnim bokom postavljeno ne dalje od 20 cm od ivičnjaka stajališnog platoa. Prijem putnike se može vršiti najviše u prva dva vozila zaustavljena istovremeno na stajalištu.

  Na osnovu podataka iz prigovora nismo bili u mogućnosti da precizno utvrdimo o kom vozaču je reč, i preduzmemo adekvatne mere u cilju utvrđivanja činjeničnih okolnosti. Ipak, u periodu od 12.09.2016. do 16.09.2016. godine, u više navrata, izvršena je nenajavljena kontrola rada vozača na svim linijama koje gravitiraju predmetnim potezom i tom prilikom su uočene nepravilnosti u radu. Zbog tako utvrđenog činjeničnog stanja, protiv određenih vozača će biti preduzete odgovarajuće disciplinske mere na osnovu unutrašnjih akata Preduzeća, a takođe će biti izvršena dodatna instruktaža i edukacija drugih vozača kod kojih su uočene druge nepravilnosti u radu. Takođe, nadležnoj organizacionoj celini Preduzeća je upućen nalog da preduzme sve potrebne mere u cilju vršenja dodatne kontrole i eliminisanju ovakvih i sličnih pojava u radu voznog osoblja Preduzeća.

  Koristimo priliku da našeg putnika obavestimo da gradski prevoznik ulaže velike napore u cilju neprekidne edukacije saobraćajnog osoblja, a sve u cilju profesionalnog, sigurnog i kvalitetnog izvršavanja poverenih poslova, na obostrano zadovoljstvo. Primedbe i sugestije kao što su ova, koje u potpunosti prihvatamo kao dobronamerne i u zajedničkom interesu naših putnika i gradskog prevoznika, na čemu smo iskreno veoma zahvalni.

  Žao nam je zbog neprijatnosti koju je putnik doživeo prilikom korišćenja usluga javnog gradskog prevoznika i izvinjavamo se zbog neodgovornog ponašanja vozača. U uverenju da ovakvih i sličnih neprijatnosti ubuduće neće biti, ostajemo na raspolaganju i ubuduće.

  S poštovanjem, JKP GSP “Beograd”.

  Arhiva objavljeno
   ×

   Prijava