Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Generic selectors

Prijava – Primedba na rad vozača – Linija 108 – 01.03.2017

0
Arhiva 1.18K poena

Poštovani,

Prosleđujemo Vam primedbu putnice koja se odnosi na rad vozača na autobuskoj liniji broj “108”. U cilju poštovanja putnika i mogućeg narušavanja ugleda prevoznika GSP “Beograd” kao i kvaliteta prevozne usluge, molimo Vas da navode putnice proverite i po potrebi dodatno edukujete vozača o načinu komunikacije sa krajnjim korisnicima.

Prijava putnice u celini:

“Poštovani, htela bih da skrenem pažnju na bezobrazluk Vašeg vozača. Naime, do problema je došlo danas (01.03.2017) na liniji 108, polazak u 15:25 sa okretnice na Omladinskom stadionu. Želela bih da naglasim da nije vozio vozač čiji je red bio već njegov kolega koji je trebao da preuzme vozilo pa je ranije stigao u smenu da ne bih oklevetala pogrešnu osobu, možete pogledati na snimku o kome se tačno radi, vozač ima oko 35 godina. Najpre je pri preuzimanju vozila doslovno kukao kako je dobio 2 dana na ovoj liniji pa ga i po tome možete pronaći. Nakon što je preskočio stanicu “Sibnica”, gde je čovek od nekih 65, 70 godina koji je stajao na trećim vratima čekajući da izađe rekao “Alo” on je počeo da ga psuje rečima koje ne bi bilo u redu ni da je rekao svom prijatelju istih godina, neću ih kompletne citirati jer me je iskreno sramota i toga kako se neko ko je tu za dobrobit građana usuđuje da ih izgovori čoveku koji može otac da mu bude. Da bih približila koje su reči bile, spomenuto je i “[*] k****”, “J*** se” i slično. Iskreno se nadam da će dotična osoba biti opomenuta i da će mu biti skrenuta pažnja na osnovno kućno vaspitanje.”

Arhiva objavljeno

  Best answer

  Arhiva 1.18K poena

  Poštovani,

  Nadležna organizaciona celina JKP GSP „Beograd” detaljno je ispitala sve okolnosti žalbe korisnice usluga prevoza na rad i ponašanje vozača koji je dana 01.03.2017. godine upravljao vozilom garažnog broja A – 946, po redu vožnje drugo na liniji „108″ sa polaskom u 15:25 časova sa terminusa „Omladinski stadion”.

  Uvidom u saobraćajno-tehničku dokumentaciju, utvrđen je identitet posade vozila i oba vozača su pozvana na razgovor, a vozač koji je upravljao vozilom pozvan je i da se pisanim putem izjasni na okolnosti žalbe.

  Na osnovu pregleda video-zapisa iz vozila i pribavljene izjave, nije bilo moguće sa sigurnošću utvrditi detalje sporne situacije, obzirom da oba vozača negiraju da su uputili takve reči nekom od putnika, a instalirani video-nadzor nema funkciju snimanja audio zapisa. Uvidom u sistem za daljinsko praćenje vozila javnog prevoza (Funkcije: Praćenje vozila u prošlom vremenu; Izveštaj o korišćenju stajališta JGP) utvrđeno je da se vozilo garažnog broja A – 946 u ovom poluobrtu nije zaustavilo u zoni stajališta broj 1936 – „Sibnica” u smeru A.

  U cilju daljeg postupanja i utvrđivanja disciplinske odgovornosti zaposlenih, upućen je zahtev nadležnoj organizacionoj celini Preduzeća radi davanja daljih instrukcija, budući da je u konkretnom slučaju došlo do smene vozača van predviđenog Rasporeda rada, bez odobrenja nadležnog saobraćajnog radnika – dispečera pogona ili otpravnika, što je potvrđeno uvidom u video-zapis i na osnovu Izveštaja o ostvarenim poluobrtima linije „108″ sistema za daljinsko praćenje vozila javnog prevoza, dok je u putnom nalogu vozila upisan drugačiji podatak, čime su zaposleni izvršili povredu člana 23. stav 1. važećeg Pravilnika o obavezama saobraćajnog osoblja u JKP Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd” kao i Uputstva o vođenju putnog naloga vozila u JKP GSP „Beograd”.

  Po dobijanju instrukcija nadležne organizacione celine Preduzeća u cilju pravnog tumačenja, protiv odgovornih vozača će biti preduzete odgovarajuće disciplinske mere, u skladu sa internim aktima JKP GSP „Beograd”.

  Bez obzira na navedeno i izjave odgovornih vozača na navode iz žalbe, istima je u razgovoru još jednom ukazano na sve obaveze koje se tiču pravilnog rada vozača i poštovanja propisane tehnologije rada, a posebno u vezi sa obavezom zaustavljanja na stajalištima, propisanom načinu primopredaje smene i profesionalnoj komunikaciji sa putnicima.

  Navedena žalba je evidentirana u radne karakterestike vozača, a njihov rad će biti pojačano praćen od strane Saobraćajnog pogona „Karaburma” i odgovornih za poslove unutrašnje kontrole u JKP GSP „Beograd”, što je jedan od zadataka koji se kontinuirano obavlja na nivou svih saobraćajnih pogona gradskog prevoznika.

  Koristimo ovu priliku da se iskreno izvinimo korisnici prevoza i svim drugim putnicima zbog neprijatnosti prouzrokovanih ponašanjem vozača. Svesni smo da korisnici prevoza od saobraćajnog osoblja očekuju uljudno, korektno i profesionalno ponašanje, kao i da su upravo vozači prvi predstavnici Preduzeća pred korisnicima usluga. Iz navedenih razloga, svaka informacija nam pomaže da identifikujemo zaposlene koji svojim ponašanjem ne doprinose čuvanju i dodatnom unapređivanju stečenog ugleda GSP-a, na čemu smo zahvalni.

  U uverenju da se ovakve i slične situacije neće dogoditi u radu odgovornih zaposlenih, kao i da će korisnica ubuduće biti zadovoljnija uslugama koje pruža gradski prevoznik.

  S poštovanjem, JKP GSP “Beograd”.

  Arhiva objavljeno
   ×

   Prijava