Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Generic selectors

Prijava – rad voznog osoblja – linija: 83 – gar.br. 3212 – 26.04.2018.

0

Prijava na rad voznog osoblja:

 • Linija: 83
 • Smer kretanja: n/a
 • Lokacija: n/a
 • Datum: 26.04.2018
 • Vreme: 17h
 • Garažni broj vozila: 3212
 • Tekst prijave: Poštovani, dana 26.04.2018. je na stanici ispred železničke stanice autobus broj 83, stao i primio putnike. Kako je Nemanjina bila blokirana, autobus je išao izmenjenom trasom preko Mostara. Vreme je bilo oko 17 časova, garažni broj 3212. Posle prijema putnika, vozač je odbio da stane na sve usputne stanice: Mostar, Steko, Autokomanda, Karađorđev park !!! Bio je drzak, razgovarao sa mobilnim i nije hteo da kaže gde je prva stanica! Onda je napokon na Slaviji otvorio vrata, mimo bilo koje stanice i mi smo uspeli da izađemo. Koja bahatost! Zamislite da Vas vozi po gradu kao da ste taoci. Izjavio je da ne sme da stane ni na jednoj stanici, a stao je na stajalištu koje uopšte nije za autobus 83. Ja plaćam kartu da se vozim autobusom , a ne da me neko maltretira. Molim za odgovor. Putnica Snežana.
busevi.com objavljeno

  Best answer

  busevi.com 696 poena

  Odgovor nadležnih:

  Poštovani,

  Vezano za prigovor korisnice usluga prevoza na ponašanje i postupanje vozača JKP GSP „Beograd“, obaveštavamo Vas da je izvršena provera kod nadležnih organizacionih celina Preduzeća i utvrđeno sledeće:

  Dana 26.04.2018. godine je došlo do obustave saobraćaja u delu Nemanjine ulice u visini zgrade Vlade Republike Srbije, usled čega je saobraćaj operativno preusmeren od strane policijskih službenika MUP, odnosno pripadnika saobraćajne policije. Kako se radilo o neplanskoj izmeni (prema dnevnom izveštaju o odvijanju saobraćaja OJ „Planiranje i upravljanje saobraćajem“ tog dana je evidentirano više obustava i ponovnog uspostavljanja saobraćaja u zoni Trga Slavija i Nemanjine ulice, usled čega su i odgovorni zaposleni Službe za regulisanje saobraćajem tokom celog dana bili na terenu i pratili odvijanje saobraćaja, odnosno po potrebi usmeravali vozila javnog prevoza u koordinaciji sa MUP i Operativno-kontrolnim centrom Sekretarijata za javni prevoz), vozač je odmah po preusmerenju sa trase linije telefonom kontaktirao dežurnog dispečera Operativno-kontrolnog centra Sekretarijata za javni prevoz, od kojeg je dobio instrukcije o trasi kojom će se kretati, što je uredno evidentirano u putnom nalogu i otpravničkom raportu linije „83“ od strane vozača odnosno dežurnog otpravnika.

  Imajući u vidu navedenu situaciju, sa odgovornim zaposlenim koji je upravljao vozilom garažnog broja A –  3212 u kritičnom periodu obavljen je razgovor i ukazano na primedbe korisnice prevoza. U svojoj izjavi, vozač ističe da je koristio mobilni telefon za obavljanje službenog razgovora, za koji se trudio da traje minimalno moguće, a što je i potvrđeno da se radilo o službenim pozivima ka OKC i otpravniku terminusa „Zemun /Bačka/“. Vozač takođe izražava žaljenje ukoliko je utisak putnice bio da je njegova reakcija bila drska, jer je u vrlo kratkom periodu morao da promeni trasu vožnje, obavesti nadležne službe o tome i zatraži njihovu instrukciju, a putnici su negodovali zbog nezuastavljanja na stajalištima, zbog čega je još jednom pozvao dežurnog dispečera i dobio nalog da ne zaustavlja vozilo na stajalištima van trase linije sve dok se ne vrati na redovnu trasu. Na kraju ističe da je tačno da je u Bulevaru oslobođenja, van stajališnog mesta, otvorio vrata radi izlaska putnika, ali da je njegova procena bila da je to mesto bilo dovoljno bezbedno za putnike, vodeći računa da se ne ometa odvijanje saobraćaja i da je potpuno svestan da je on odgovoran za bezbednost putnika prilikom zaustavljanja van propisanih stajališnih mesta i da je u datim okolnostima to bilo jedino moguće.

  Saglasno svemu navedenom, vozač je postupao u svemu u skladu sa odredbama Pravilnika o obavezama saobraćajnog osoblja u JKP Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd“ izuzev prilikom korišćenja mobilnog telefona suprotno propisima. Imajući u vidu da se radilo o službenim razgovorima i želji da putnike preveze do željenog odredišta u što je moguće kraćem periodu, vozač je dodatno edukovan o načinu korišćenja mobilnog telefona na bezbedan i propisan način.

  U uverenju da će putnica prihvatiti naše obrazloženje, izvinjavamo se zbog neprijatnosti i zahvaljujemo na pruženim informacijama o radu saobraćajnog osoblja.

  S poštovanjem,
  JKP Gradsko saobraćajno preduzeće “Beograd”

  busevi.com objavljeno
   ×

   Prijava