Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Generic selectors

Prijava ranijeg polaska na liniji 67 – planirano vreme polaska 16:28h – terminus Novi Beograd /Blok 70A/

0

Vozilo na liniji 67 sa terminusa Novi Beograd /Blok 70a/ pošlo je celih pet minuta ranije u odnosu na predviđenih 16:28. U ovo vreme na okretnicu je došlo drugo vozilo, ali je sa iste odmah i otišlo bez putnika. Naredni polazak u 16:45 odvio se na vreme. Ovo je česta pojava na liniji 67.

Vreme je posmatrano sa časovnika usklađenog prema BusPlus sistemskom vremenu.

busevi.com objavljeno
    ×

    Prijava