Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Generic selectors

Prijava – tehnička neispravnost – linija: 305 / gar.br. 3211 / 08.03.2018.

0

Prijava tehničke neispravnosti.

 • Gar.br.: 3211
 • Reg.br.: n/a
 • Linija: 305
 • Datum kada je neispravnost primećena: 08.03.2018.
 • Lokacija gde je neispravnost primećena: Trasa linije
 • Prevoznik: GSP Beograd
 • Opis neispravnosti: Ima neispravane Dispeje na svim stranama i unutra… od leta 2017. I pored skretanja paznje na to, vec pola godine se nista ne preduzima da se tehnicka neispravnost otkloni. E sad, novo vozilo a ne radi displej ? Zbog cega ? Stalno se lepe cedulje spreda i sa strane dok pozadi ne. Molim vas da se ovo vozilo “prijavi za sanaciju” jer izgleda kao polovno. Pritom jedino od svih mogucih novih nema funkcionalan dispej. #3256 je kratko isto imalo isti problem pa je otklonjen.
busevi.com objavljeno

  Best answer

  busevi.com 612 poena

  Odgovor nadležnih:

  Poštovani,

  Obaveštavamo Vas da smo upoznati sa ovim problemom na vozilu garažnog broja A – 3211 i da se Saobraćajni pogon „Kosmaj“ u čijem se sastavu nalazi navedeno vozilo u više navrata obraćao proizvođaču elektronskih displeja koji je davalac garancije na ispravnost opreme za informisanje putnika (spoljnih elektronskih pokazivača natpisa pravca i broja linije, kao i unutrašnjih informacionih displeja). Kod svih drugih vozila su reklamacije uspešno otklonjenje od strane ovlašćenih servisera, ali se na ovom autobusu problem ponavlja.

  U skladu sa navedenim, uveravamo Vas da ćemo insistirati kod proizvođača da nađe trajno rešenje i da o svom trošku, u skladu sa uslovima garancije, otkloni nedostatke u funkcionisanju opreme.

  U međuvremenu, dat je nalog Sektoru saobraćaja da prati da li vozači koriste papirne pokazivače kao privremeno sredstvo obeležavanja vozila.

  Izvinjavamo se zbog neugodnosti, zahvaljujemo na korisnim informacijama, dobronamernim primedbama i srdačno pozdravljamo.

  S poštovanjem,
  JKP GSP „Beograd“

  busevi.com objavljeno
   ×

   Prijava