Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Generic selectors

Prijava tehničke nepravilnosti – Linija 707 · Zeleni venac · Altina · Mala Pruga · Zemun Polje / Gar. br. 915 / 14.03.2019

0

Prijava tehničke nepravilnosti na vozilu:

 • Linija: Linija 707 · Zeleni venac · Altina · Mala Pruga · Zemun Polje
 • Garažni broj vozila: 915
 • Datum: 14.03.2019.
 • Opis nepravilnosti: Na trećim vratima nedostaje diht guma na levom krilu vrata sa leve strane gledajući iz unutrašnjosti autobusa. Promaja duva kroz taj otvor i nije prijatno u vozilu.

Galenika84 objavljeno

  Best answer

  busevi.com 689 poena

  Odgovor nadležnih:

  Poštovani,

  Saglasno informacijama nadležne organizacione celine Preduzeća, saobraćajnog pogona „Zemun“, u čijem se sastavu nalazi vozilo garažnog broja 915, obavaveštavamo Vas da je izvršen pregled vozila i i postavljanje zaptivnih guma i četkica u zoni vrata vozila odmah po pristizanju tromesečne nabavke količine istih.

  Takođe Vas obaveštavamo da, u skladu sa tehnologijom vršenja noćnog pregleda vozila, vozila iz flote autobuskog podsistema u saobraćajnim pogonima svakodnevno po završetku rada na liniji prolaze pregled vozila i tom prilikom se postupa po prijavama kvarova od strane vozača i drugim uočenim nedostacima koje radnici noćnog pregleda samoinicijativno uoče. Vreme otklanjanja pojedinih kvarova zavisi od brojnih faktora kao što su procena prioriteta, broj izvršilaca u sektoru održavanja vozila i raspoloživosti rezervnih delova u magacinu pogona.

  Koristimo priliku da Vam se izvinimo zbog kašnjenja u odgovoru i zahvaljujemo Vam na pruženim informacijama koje će sigurno doprineti pobošljanju kvaliteta prevozne usluge.

  S poštovanjem,
  JKP Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd“

  busevi.com objavljeno
   ×

   Prijava