Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Generic selectors

Primedba na rad vozača – Linija 68 – 06.05.2017. – Ne zaustavljanje na svim predviđenim stajalištima

0

Imam primedbu na rad vozača na liniji 68. Reč je o polasku u 16.30h sa terminusa “Blok 70” (06.05.2017), garažni broj vozila je P41613.

Vozač je u toku vožnje razgovarao sa nekim svojim prijateljem (čovek je stajao skroz pored vozača u toku vožnje), pa nije obavljao svoj posao kako treba. Nije primetio da dva starija putnika stoje pored središnjih vrata i žele da siđu, pa je samo prošao pored stajališta “Milentija Popovića” (prethodno je bez stajanja prošao i pored stajališta Antifašističke borbe). Kad su se putnici pobunili i počeli da viču, tek tad ih je primetio i rekao da nije stao jer oni nisu ustali. S obzirom da sam sedela blizu srednjih vrata gde su putnici stajali, sigurna sam da su ustali i stali pored vrata i pre stajališta, pa sam se i sama iznenadila zato što vozač nije stao. Nadam se da ćete pregledati snimke iz vozila i utvrditi činjenično stanje.

Neregistrovani posetilac objavljeno
  busevi.com 694 poena

  Hvala Vam na dostavljenoj prijavi. U sistemu gradskog prevoza u Beogradu (na svim dnevnim linijama) važi obaveza poštovanja svih predviđenih stajališta na trasi linije (osim kada je na snazi vanredna izmena ili izdat drugačiji nalog od strane nadležnih), odnosno ne primenjuje se mera zaustavljanja na stajalištima samo ukoliko postoji zahtev putnika. Stim u vezi prijava je evidentirana i biće prosleđena nadležnima na dalju proveru i postupanje.

  busevi.com objavljeno
   ×

   Prijava