Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Generic selectors

Primedba putnika na neispravan natpis na relacijskoj tabli – linija broj 711

0
Arhiva 1.18K poena

Kad ćete da promenite natpis na 711 da ne stoji više Novo Bežanijsko Groblje kako ste promenili na 85 tako možete i ovde jer mnogo ljudi se zbuni i ne uđe u 711.

Arhiva objavljeno

  Best answer

  Arhiva 1.18K poena

  Poštovani,

  Dana 29.03.2016. godine primili smo prigovor putnika, koji se odnosi na pogrešne informacije od značaja za informisanje putnika na autobusima kojima se vrši prevoz putnika na liniji “711ˮ. U svom prigovoru, putnik ne navodi garažni ili registarski broj vozila, već samo opšte zapažanje da se to odnosi na informacije na ˮrelacijskoj tabliˮ. S tim u vezi, u prilici smo da Vam odgovorimo sledeće:

  Sektor za saobraćaj SP ˮZemunˮ najmanje jednom mesečno vrši kontrolu obeleženosti vozila u saobraćaju i tom prilikom zaposleni iz ovog sektora na terenu proveravaju da li: vozači koriste elektronske pokazivače (displeje) na pravilan način, da li su elektronski pokazivači u ispravnom stanju; da li se u slučaju kvara elektronskog pokazivača koristi papirni pokazivač; da li je na vozilu starije generacije ugrađen mehanički pokazivač; da li se u slučaju nedostatka ili neispravnosti mehaničkog pokazivača koristi papirni pokazivač, u skladu sa odredbama člana 31. Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda (ˮSl. list grada Beogradaˮ br. 61/09, 10/11, 55/11, 69/14 i 2/15). O izvršenoj kontroli zaposleni Sektora za saobraćaj dostavljaju pisani izveštaj šefu saobraćaja i šefu održavanja vozila, a zatim se preduzimaju adekvatne mere u cilju otklanjanja eventualnih nedostataka i neispravnosti.

  Dana 31.03.2016. godine vozači koji su redovni na pomenutoj liniji pozvani su na razgovor i ukazano im je na obavezu poštovanja naredbe o pravilnoj obeležnosti vozila, koja podrazumeva da se na prednjoj strani vozila, pored broja linije, mora istaći i naziv linije u smeru kretanja ili terminusa (odnosno da na elektronskom pokazivaču uvek mora stajati ispravan smer kretanja/terminus), kao i da u slučaju neispravnosti koriste papirne pokazivače i iste postavljaju na prednju, ulaznu i zadnju stranu. U svojim usmenim izjavama datim u telefonskom razgovoru, vozači ističu da su upoznati sa tim obavezama i da ih izvršavaju. Nijedan od vozača sa kojima je obavljen razgovor nije imao primedbe putnika na ovakve pojave, niti im se neko od korisnika prevoza obraćao i ukazao da je bio ispisan netačan terminus na vozilu.

  Kako su na pomenutoj liniji planom rada vozila zadužena vozila novije generacije, koja poseduju elektronske pokazivače, Sektoru održavanja vozila smo prosledili deo prigovora koji se navodi na eventualnu neispravnost podataka koji su elektronskim displejima. Odgovor nadležnog sektora jeste da se ažuriranje podataka na elektronskim displejima vrše u najkraćem mogućem roku po dobijanju zvaničnog rešenja/dopisa Direkcije za javni prevoz o izmeni terminusa, trase odnosno naziva linije, te je to učinjeno i u ovom slučaju.

  Obzirom na sve navedeno, kao i na činjenicu da putnik u svom prigovoru ne navodi tačan garažni broj vozila, datum i vreme kada je eventualno uočio sporno obeleženo vozilo GSP-a na ovoj liniji, a kako izvršenim proverama nisu uočene nepravilnosti koje se navode, ostajemo na raspolaganju putniku za dopunu prigovora ukoliko se eventualno sporno obeležavanje vozila ponovi.

  U ime Gradskog saobraćajnog preduzeća “Beogradˮ, putniku upućujemo izvinjenje ukoliko je doživeo neprijatnost prouzrokovanu propustom u radu zaposlenih, uz uverenje da će ubuduće biti zadovoljan uslugama gradskog prevoznika.

  Arhiva objavljeno
   ×

   Prijava