Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Generic selectors

Primedbe na realizaciju planiranih polazaka prema utvrđenom redu vožnje na liniji broj 67

0

Juče 06.11.2017. nemar i bezobrazluk vozača na liniji 67 je dostigao vrhunac.

Moj suprug bio na početnoj stanici za polazak u 11:20h, autobus je stigao, vozač je izlazio i ulazio u autobus, šetkao se po stanici da bi 15minuta nakon termina rešio da krene sa stanice.

Pored ovoga ja sam juče stigla na polazak u 17:03h sa Zelenog venca, 2 puta sam proveravala kada stiže autobus na stanicu, i oba puta je poruka pokazivala da je autobus već na stanici a od njega ni traga ni glasa. U tom sam primetila autobus koji je stigao na početak Zelenog venca gde se parkirao i stajao više od pola sata, bila sam u pravu kada sam pomislila da je to 67-ca koja je trebala da krene u 17:03.

Dakle vozač je sedeo u svom toplom autobusu, propustio je 3 polaska, i rešio da u 17:38 dođe na stanicu i pokupi narod koji se više od 40minuta smrzavao na vetru.

Ovo nije prvi put, linija 67 svakog dana propušta termine za polazak, vozači puše u autobusu, kreću kada im se hoće, ne shvataju da neko ima organizovan život, i da računa  na  tačan polazak autobusa sa početne i povratne stanice. Juče sam zbog ovog bezobrazluka ostala smrznuta, nisam stigla da odem po decu u vrtić, suprug je zakasnio na posao, ukratko totalno su nam poremteili dan i uneli neverovatnu količinu stresa.

Insistiram da se vozači na liniji 67 opomenu, ili da uvedete još neki autobus kako bi se svi polasci ispoštovali, jer je ovakvo ponašanje nedopustivo.

busevi.com objavljeno

  Best answer

  busevi.com 650 poena

  Povodom prigovora korisnika usluga prevoza primljenog dana 9.11.2017. godine, obaveštavamo Vas da su nadležne organizacione celine JKP GSP „Beograd“ isti razmotrile sa posebnom pažnjom i u prilici smo da Vas obavestimo o sledećem:

  Prema važećem redu vožnje linije „67“ za radni dan na istoj je angažovano tri vozila, a interval sleđenja vozila je 14 minuta u periodu vršnog opterećenja, odnosno 20 minuta u periodu vanvršnog opterećenja. Poslovi analize odvijanja saobraćaja i realizacije reda vožnje su svakodnevne aktivnosti nadležnih stručnih organizacionih jedinica GSP-a, pre svega saobraćajnih pogona koji vrše realizaciju saobraćaja, kao i Organizacione jedinice „Planiranje i upravljanje saobraćajem“ i svakodnevno se preduzimaju odgovarajuće mere i aktivnosti u cilju praćenja realizacije elemenata reda vožnje i visokog procenta realizacije, u skladu sa objektivnim mogućnostima. Do odstupanja od reda vožnje može doći usled tehničkog kvara na vozilu, saobraćajne nezgode, smanjene protočnosti odnosno zastoja u saobraćaju, radova na saobraćajnicama ili privremenog zatvaranja saobraćajnica koje koriste linije javnog gradskog prevoza.

  U periodu za koji se odnosio prigovor putnika saobraćajni pogon „Novi Beograd“ koji opslužuje navedenu liniju je iz napora davao određen broj vozila na privremenim autobuskim linijama koje su bile uspostavljene kao zamena za redovne trolejbuske i tramvajske linije, zbog radova koji su u tom periodu bili aktuelni u sklopu rekonstrukcije Trga Slavija i Bulevara oslobođenja, usled čega se dešavalo da u periodu vršnog opterećenja dežurni dispečeri pogona u jednom trenutku nemaju na raspolaganju nijedno vozilo spremno za učestvovanje u saobraćaju, te da u slučaju kvara nekog od vozila sa linije i isključenja istog iz saobraćaja u kratkom roku ne bude uključeno rezervno vozilo, već da se vrši preusmerenje vozila sa druge linije ili primene tzv. „intervalskog reda vožnje“, što je mera koja je predviđena u takvim situacijama kako bi se interval sleđenja ravnomerno rasporedio između polazaka. Po obezbeđivanju rezervnog vozila ili otklanjanja kvara na vozilu koje je raspoređeno na liniji, otpravnik Službe za kontrolu saobraćaja koji se nalazi na terminusu „Zeleni venac“ je vršio uklapanje u red vožnje odnosno propisanu turažu.

  Uvidom u podatke sistema za monitoring vozila javnog gradskog prevoza i izveštaje o realizaciji elemenata reda vožnje za period od 01.11.2017. do 28.11.2017. godine zaključujemo da je u prvoj polovini meseca zaista bilo povremenih poremećaja u odvijanju saobraćaja upravo u situacijama kada je dolazilo do tehničkog kvara vozila, a saobraćajni pogon nije imao na raspolaganju drugo vozilo u tom trenutku, te je zamena izvršena u garaži Pogona u roku od 30 do 90 minuta. Takođe napominjemo da je nakon ponovnog uspostavljanja redovnog saobraćaja na trolejbuskim i tramvajskim linijama koje su bile privremeno ukinute tokom trajanja radova došlo do poboljšanja realizacije saobraćaja, između ostalog, i na liniji „67“. Pored navedenog, ističemo i da je u pojedinim danima registrovana smanjena protočnost saobraćaja u zoni i na samom Brankovom mostu, usled aktuelnih radova, što je prouzrokovalo da su sva vozila bila na radu ali izvan turaže, što je kod putnika stvorilo utisak da polazak nije ostvaren, a zapravo je ostvaren mimo reda vožnje odnosno uz kašnjenje.

  I za kraj ističemo da je dužnost vozača da se pridržava reda vožnje linije na kojoj radi, izuzev u opravdanim situacijama na koje nije u mogućnosti da utiče, i da svako drugačije postupanje povlači za sobom odgovarajuće destimulativne mere i sankcionisanje. Realizacija poluobrta na liniji „67“ je u poslednjih sedam dana na proseku iznad 95%, što je svrstava u red pouzdanijih, ali će bez obzira na navedeno u narednom periodu biti posvećena dodatna pažnja kontroli saobraćaja i rada vozača na istoj.

  Ujedno koristimo priliku da se korisnicima usluga prevoza izvinimo zbog neprijatnosti koje su doživeli, u uverenju da će preduzete mere doprineti povećanju pouzdanosti linije i poboljšanju ukupnog kvaliteta usluge.

  S poštovanjem,
  JKP Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd“

  busevi.com objavljeno
   ×

   Prijava