Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Stajalište za presedanje sa linije 18 na liniju A1?

0

Da li linija A1 ima zajedničku stanicu sa linijom 18 i gde?

busevi.com objavljeno

    Best answer

    busevi.com 645 poena

    Kao izlazno stajalište za liniju 18 koristite stanicu “Fontana” i zatim se peške vratite nazad (oko 200m) do stajališta linije A1, sobzirom da linija A1 koristi zasebno stajalište “Fontana”.

    busevi.com objavljeno