Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Učestale gužve u jutarnjem špicu na liniji 860E – Razmotriti korekciju reda vožnje

0

Predlog za uvodjenje brojača putnika na liniji 860e u jutarnjem spicu na polascima iz Obrenovca, zarad eventualnih korekcija u redu vožnje ili povećanja voznog kapaciteta.

busevi.com objavljeno
    Nova poruka…
    Dodaj fotografiju dodaj link fotografije