Generic selectors

Izmena na linijama: 350, 351, 352, 353, 355A, 355B, 361B, 361L zbog radova u ulici Narodni front u naselju Dražanj (od 28.03.2022)

🚧

Izmena aktivna do: 14.09.2022.

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u ulici Narodnog fronta (državni put IIB reda br. 350) u naselju Dražanj, Grocka, na delu od zone raskrsnice sa ulicama Beogradska i Vučkova, narednih 1500 metara prema naselju Umčari, u periodu od 28.03.2022. do 14.09.2022. doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Tokom izvođenja radova doći će do zatvaranja predmetne deonice, pa će vozila sa linija javnog prevoza saobraćati na sledeći način:

  • Linije: 351, 352, 355, 355B u oba smera, linije: 355A, 361B u smeru ka Dražnju i linije: 353, 361L u smeru ka Šumicama – vozila će saobraćati do/od stajališta „Umčari /Šefkać/“, gde će vršiti promenu smera kretanja na raskrsnici ulica Nemanjina i Narodnog fronta
  • Linija 350 – vozila će u oba smera saobraćati pod oznakom 350L na relaciji DRAŽANJ – Vučkova – Beogradska – Raljska – Senajska – Srećka Jovanovića – Naplatna rampa “Mali Požarevac” – Autoput za Niš – Naplatna rampa “Umčari” – Moše Pijade – UMČARI  i istom trasom u suprotnom smeru

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti sva postojeća stajališta JLPP-a.


Od subote, 09.04.2022. na trasi privremene linije 350L uspostavljaju se privremena stajališta u ulici Beogradska (državni put 2B reda br. 350) u Dražnju i to:

U smeru ka Dražnju:

  • Dražanj /Rampa/ – stajalište u ulici Beogradska, posle pružnog prelaza, na poziciji ED stuba br. 4, kod treće kuće, ispred kućnog broja 93
  • Dražanj /Trafo/ – stajalište u ulici Beogradska, preko puta trafoa, ispred kućnog broja 63, oko 20 metara posle zone raskrsnice sa lokalnom saobraćajnicom
  • Dražanj /Centar/ – stajalište u ulici Beogradska, ispred objekta pošte, kod napuštenog mlina, kućni broj 25A

U smeru ka Umčarima:

  • Dražanj /Centar/ – stajalište u ulici Beogradska, ispred zelene kuće – objekta sa adresom Sarajevska broj 1
  • Dražanj /Trafo/ – stajalište u ulici Beogradska, ispred trafoa, preko puta kućnog broja 65, neposredno ispred zone raskrsnice sa lokalnom saobraćajnicom
  • Dražanj /Rampa/ – stajalište u ulici Beogradska, ispred pružnog prelaza, preko puta ED stuba broj 5 koji se nalazi 30 metara ispred ED stuba broj 4, gledano u smeru ka autoputu

Red vožnje linija 350L