Generic selectors

Izmena na linijama: 81, 81L zbog radova u ulici Pavla Vujisića (od 22.11.2022)

🚧

Izmena aktivna do: 15.06.2023.

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji kolovoza u ulici Pavla Vujisića, na delu između Kostantina Kavafija (uključujući i samu raskrsnicu) i Ljiljane Krstić, u periodu od 22.11.2022. do 25.12.2022. koje će izvoditi preduzeće JP „Putevi Srbije“, menja se režim rada linije JGP-a na sledeći način:

Vozila sa linija 81, 81L će saobraćati:

  • u smeru ka okretnici „Altina 1“ – (Pavla Vujisića za liniju 81L), Ljiljane Krstić, Justina Popovića, Grigorija Božovića, Pavla Vujisića i dalje redovno
  • u smeru ka okretnici „Novi Beograd /Paviljoni/“ – Pavla Vujisića, Amadova, Justina Popovića, Ljiljane Krstić, (Pavla Vujisića za liniju 81L) i dalje redovno

Privremeno se ukidaju stajališta: „Kortesarova“ u smeru ka Altini, „Episkopa Nikolaja“ u smeru ka Novom Beogradu i „Kostantina Kavafija“ u oba smera za linije 81, 81L.

Privremeno se uspostavljaju stajališta:

U smeru ka okretnici „Altini 1“:

  • Borhesova – u ulici Justina Popovića, na poziciji ED stuba koji se nalazi neposredno ispred raskrsnice sa ulicom Ugrinocački put 8. deo
  • Konstantina Kavafija 1 – (stajalište privremeno uspostavljeno u okviru faze 2) u ulici Justina Popovića, na poziciji ED stuba koji se nalazi ispred objekta sa kućnim brojem 34, preko puta objekta sa kućnim brojem 23

U smeru ka okretnici „Novi Beograd /Paviljoni/“:

  • Konstantina Kavafija 1 – (stajalište privremeno uspostavljeno u okviru faze 2) u ulici Justina Popovića, na poziciji ED stuba koji se nalazi ispred objekta sa kućnim brojem 27A, 13 metara ispred zone raskrsnice sa ulicom Konstantina Kavafija
  • Borhesova – u ulici Justina Popovića, na poziciji ED stuba koji se nalazi ispred male pijace, preko puta objekta raskrsnice sa ulicom Ugrinovački put 8. deo