Generic selectors

Izmešta se polazno/dolazno stajalište kod “Terminala 1” za linije: 72, 607, 860I zbog radova na Aerodromu “Nikola Tesla” (od 20.04.2021)

🚧

Izmena aktivna do: 31.12.2021.

Tokom izvođenja radova na dogradnji aerodromske zgrade Aerodroma „Nikola Tesla“ u periodu od 20.04.2021. do 31.12.2021. doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Tokom izvođenja predmetnih radova biće onemogućen pristup vozilima javnog prevoza aerodromskoj zgradi, pa će vozila sa linija broj: 72, 607, 860I kao polazno/dolazno stajalište koristiti privremeno stajalište u zoni parkirališta ispred Terminala 2, oko 50 metara od izlaza iz pristanišne zgrade u smeru javnog parkirališta.


Mapa - Izmeštanje stanice kod Terminala 1 zbog radova na Aerodromu Nikola Tesla (od 20.04.2021)