Informacije o cenama i vrstama karata u sistemu gradskog, prigradskog i lokalnog prevoza u Beogradu. Cene “BusPlus” karata po zonama, pojedinačne, mesečne, polumesečne… Informacije o načinu korišćenja karata.

Generic selectors

Cenovnik karata  Cene karata

Cene i vrste BusPlus karata u sistemu gradskog, prigradskog i lokalnog prevoza putnika u Beogradu.

Ažurirano: 22.07.2017.

Pojedinačne karte

Pojedinačna karta / vremenska karta

Zona: Zona 1Zona 2
Cena: 89 din. Trajanje: 90 min.

Zona: Zona 3
Cena: 89 din. Trajanje: 90 min.

Zona: Zona 4
Cena: 89 din. Trajanje: 90 min.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3
Cena: 179 din. Trajanje: 90 min.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Cena: 269 din. Trajanje: 90 min.

Zona: Zona 3Zona 4
Cena: 179 din. Trajanje: 90 min.

Ovaj tip karte predstavlja elektronski novčanik za vožnju u javnom prevozu. Kupuje se na kioscima štampe po ceni od 250 dinara i važi 3 godine od dana prve dopune. Može se dopunjavati neograničen broj puta, pri čemu je maksimalni iznos jedne transakcije 2.500 dinara, a maksimalan trenutni iznos na kartici 5.000 dinara. Za svaku transakciju (dopunu) od 900 dinara ili više, na karticu korisnika se upisuje dodatnih 100 dinara (npr. za uplatu od 950 dinara, na karticu se upisuje 1.050 dinara). Pri ulasku u vozilo, korisnik očitava karticu na kojoj se umanjuje iznos kredita u vrednosti karte za odabranu zonu ili više zona. Karta može da se koristi u više vozila tokom njenog trajanja, a potrebno je da se očita prilikom svakog ulaska, odnosno presedanja u drugo vozilo (iznos kredita umanjuje se za vrednost karte samo prilikom prvog očitavanja, svako sledeće očitavanje karte za vreme trajanja perioda od 90 min. neće biti naplaćeno). Karta ne važi u noćnom saobraćaju od 00h do 04h.

Karta kupljena kod vozača

Zona: Zona 1Zona 2
Cena: 150 din.

Zona: Zona 3
Cena: 150 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3
Cena: 300 din.

Zona: Zona 3Zona 4
Cena: 300 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Cena: 400 din.

Karta kupljena kod vozača važi za jednu osobu i jednu vožnju. Kartu nije potrebno očitavati u vozilu. Molimo Vas da pripremite tačan iznos za kupovinu karte kod vozača.

Dnevna karta

Zona: Zona 1Zona 2
Dnevna karta – Cena: 250 din.
Trodnevna karta – Cena: 700 din.
Petodnevna karta – Cena: 1.000 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Dnevna karta – Cena: 750 din.
Trodnevna karta – Cena: 1.790 din.
Petodnevna karta – Cena: 2.390 din.

Karta važi za neograničen broj vožnji na svim linijama u okviru odabranih zona. Dnevne karte kupuju se na kioscima štampe i važe od momenta kupovine 1, 3 ili 5 dana, osim u noćnom saobraćaju od 00h do 04h. Cena kartice je 40 dinara, na šta treba dodati cenu vremenske karte u zavisnosti od izabranog broja zona i perioda važenja.

 N    Noćne linije

Zona: Zona 1
Cena: 150 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Cena: 210 din.

Karta za noćne linije (N) kupuje se u vozilu. Molimo Vas da pripremite tačan iznos za kupovinu karte. Karte koje važe na linijama dnevnog saobraćaja ne važe na noćnim linijama.

 E    Minibus linije

Cena: 150 din.

Karta za minibus linije (E) kupuje se u vozilu. Molimo Vas da pripremite tačan iznos za kupovinu karte. Na minibus linijama ne važe ostale pretplatne karte već isključivo karta kupljena u vozilu.

 A1    Aerodromska linija

Cena: 300 din.

Karta za liniju (A1) kupuje se u vozilu. Molimo Vas da pripremite tačan iznos za kupovinu karte. Naplata karte obavlja se isključivo u dinarima (rsd). Na liniji ne važe ostale pretplatne karte već isključivo karta kupljena u vozilu.

Mesečne karte

Personalizovana beskontaktna smart kartica (mesečna BusPlus karta) omogućava neograničen broj vožnji na svim linijama u dnevnom saobraćaju od 04 do 24h u izabranim zonama. Izdaje se na ime korisnika, sadrži lične podatke i fotografiju radi vizuelne kontrole i nije prenosiva na drugog korisnika.

Personalizovane kartice možete nabaviti pojedinačno ili grupno u okviru škole, fakulteta ili preduzeća. Izdavanje se obavlja na više mesta u gradu – u suterenu Beograđanke, kod Starog Merkatora, u postojećim prodajnim mestima prevoznika GSP “Beograd” i Laste i TEMPO objektima.

Personalizovana kartica košta 250 dinara, važi 3 godine od dana izdavanja. Cena dopune zavisi od kategorije kartice i izabranih zona. Sve kartice je moguće dopuniti mesečnom dopunom ili pak godišnjom (osim za kategoriju nezaposlena lica), dok polumesečne dopune postoje samo za kategorije zaposleni i strani državljani.

Kategorija A1 za zaposlene predstavlja osnovnu kategoriju za prevoz bez popusta, na koju imaju pravo svi građani sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije. Izdaje se samo uz važeću ličnu kartu.

Za kategorije koje ostvaruju pravo na prevoz sa popustom ili besplatan prevoz prilaže se dodatna propisana dokumentacija.

Procedura izdavanja personalizovane kartice:

Dostavite dokumenta neophodna za izdavanje personalizovane BusPlus kartice u odnosu na kategoriju za koju podnosite zahtev (zaposleni, penzioneri, studenti, nezaposleni…), Fotografisanje se vrši na licu mesta, Kartica sa personalizovanim podacima se štampa i aktivira u sistemu, Potpisujete zahtev za izdavanje kartice i pristanak za obradu ličnih podataka i BusPlus kartica je vaša.

Zona: Zona 1
Mesečna karta – Cena: 2.990 din.
Polumesečna karta – Cena: 1.690 din.
Godišnja karta – Cena: 32.890 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Mesečna karta – Cena: 3.275 din.
Polumesečna karta – Cena: 1.830 din.
Godišnja karta – Cena: 36.025 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3
Mesečna karta – Cena: 3.890 din.
Polumesečna karta – Cena: 2.330 din.
Godišnja karta – Cena: 42.790 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 4.990 din.
Polumesečna karta – Cena: 2.990 din.
Godišnja karta – Cena: 54.890 din.

Zona: Zona 3
Mesečna karta – Cena: 3.275 din.
Polumesečna karta – Cena: 1.830 din.
Godišnja karta – Cena: 36.025 din.

Zona: Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 3.890 din.
Polumesečna karta – Cena: 2.330 din.
Godišnja karta – Cena: 42.790 din.

Zona: Zona 4
Mesečna karta – Cena: 3.275 din.
Polumesečna karta – Cena: 1.830 din.
Godišnja karta – Cena: 36.025 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3  Ekspres 
Mesečna karta – Cena: 4.990 din.
Polumesečna karta – Cena: 2.980 din.
Godišnja karta – Cena: 54.890 din.

Mesečna dopuna koja važi za zone 1,2,3 i ekspres liniju Obrenovac

Zona: Zona 1
Mesečna karta – Cena: 2.990 din.
Polumesečna karta – Cena: 1.690 din.
Godišnja karta – Cena: 32.890 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Mesečna karta – Cena: 3.275 din.
Polumesečna karta – Cena: 1.830 din.
Godišnja karta – Cena: 36.025 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3
Mesečna karta – Cena: 3.890 din.
Polumesečna karta – Cena: 2.330 din.
Godišnja karta – Cena: 42.790 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 4.990 din.
Polumesečna karta – Cena: 2.990 din.
Godišnja karta – Cena: 54.890 din.

Zona: Zona 3
Mesečna karta – Cena: 3.275 din.
Polumesečna karta – Cena: 1.830 din.
Godišnja karta – Cena: 36.025 din.

Zona: Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 3.890 din.
Polumesečna karta – Cena: 2.330 din.
Godišnja karta – Cena: 42.790 din.

Zona: Zona 4
Mesečna karta – Cena: 3.275 din.
Polumesečna karta – Cena: 1.830 din.
Godišnja karta – Cena: 36.025 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3  Ekspres 
Mesečna karta – Cena: 4.990 din.
Polumesečna karta – Cena: 2.980 din.
Godišnja karta – Cena: 54.890 din.

Mesečna dopuna koja važi za zone 1,2,3 i ekspres liniju Obrenovac

Zona: Zona 1
Mesečna karta – Cena: 1.090 din.
Godišnja karta – Cena: 11.990 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.410 din.
Godišnja karta – Cena: 15.510 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.730 din.
Godišnja karta – Cena: 19.030 din.

Zona: Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.410 din.
Godišnja karta – Cena: 15.510 din.

Zona: Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3  Ekspres 
Mesečna karta – Cena: 2.510 din.
Godišnja karta – Cena: 27.610 din.

Mesečna dopuna koja važi za zone 1,2,3 i ekspres liniju Obrenovac

Zona: Zona 1
Mesečna karta – Cena: 1.090 din.
Godišnja karta – Cena: 11.990 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.410 din.
Godišnja karta – Cena: 15.510 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.730 din.
Godišnja karta – Cena: 19.030 din.

Zona: Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.410 din.
Godišnja karta – Cena: 15.510 din.

Zona: Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3  Ekspres 
Mesečna karta – Cena: 2.510 din.
Godišnja karta – Cena: 27.610 din.

Mesečna dopuna koja važi za zone 1,2,3 i ekspres liniju Obrenovac

Zona: Zona 1
Mesečna karta – Cena: 1.090 din.
Godišnja karta – Cena: 11.990 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 2.490 din.
Godišnja karta – Cena: 27.390 din.

Zona: Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3  Ekspres 
Mesečna karta – Cena: 2.990 din.
Godišnja karta – Cena: 32.890 din.

Mesečna dopuna koja važi za zone 1,2,3 i ekspres liniju Obrenovac

Zona: Zona 1
Mesečna karta – Cena: 1.090 din.
Godišnja karta – Cena: 11.990 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 2.490 din.
Godišnja karta – Cena: 27.390 din.

Zona: Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3  Ekspres 
Mesečna karta – Cena: 2.990 din.
Godišnja karta – Cena: 32.890 din.

Mesečna dopuna koja važi za zone 1,2,3 i ekspres liniju Obrenovac

Zona: Zona 1
Mesečna karta – Cena: 1.090 din.
Godišnja karta – Cena: 11.990 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 2.490 din.
Godišnja karta – Cena: 27.390 din.

Zona: Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3  Ekspres 
Mesečna karta – Cena: 2.990 din.
Godišnja karta – Cena: 32.890 din.

Mesečna dopuna koja važi za zone 1,2,3 i ekspres liniju Obrenovac

Zona: Zona 1
Mesečna karta – Cena: 1.090 din.
Godišnja karta – Cena: 11.990 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 2.490 din.
Godišnja karta – Cena: 27.390 din.

Zona: Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3  Ekspres 
Mesečna karta – Cena: 2.990 din.
Godišnja karta – Cena: 32.890 din.

Mesečna dopuna koja važi za zone 1,2,3 i ekspres liniju Obrenovac

Zona: Zona 1
Mesečna karta – Cena: 1.090 din.
Godišnja karta – Cena: 11.990 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 2.490 din.
Godišnja karta – Cena: 27.390 din.

Zona: Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3  Ekspres 
Mesečna karta – Cena: 2.990 din.
Godišnja karta – Cena: 32.890 din.

Mesečna dopuna koja važi za zone 1,2,3 i ekspres liniju Obrenovac

Zona: Zona 1
Mesečna karta – Cena: 1.090 din.
Godišnja karta – Cena: 11.990 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 2.490 din.
Godišnja karta – Cena: 27.390 din.

Zona: Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3  Ekspres 
Mesečna karta – Cena: 2.990 din.
Godišnja karta – Cena: 32.890 din.

Mesečna dopuna koja važi za zone 1,2,3 i ekspres liniju Obrenovac

Zona: Zona 1
Mesečna karta – Cena: 1.090 din.
Godišnja karta – Cena: 11.990 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 2.490 din.
Godišnja karta – Cena: 27.390 din.

Zona: Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3  Ekspres 
Mesečna karta – Cena: 2.990 din.
Godišnja karta – Cena: 32.890 din.

Mesečna dopuna koja važi za zone 1,2,3 i ekspres liniju Obrenovac

Zona: Zona 1
Mesečna karta – Cena: 1.090 din.
Godišnja karta – Cena: 11.990 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 2.490 din.
Godišnja karta – Cena: 27.390 din.

Zona: Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3  Ekspres 
Mesečna karta – Cena: 2.990 din.
Godišnja karta – Cena: 32.890 din.

Mesečna dopuna koja važi za zone 1,2,3 i ekspres liniju Obrenovac

Zona: Zona 1
Mesečna karta – Cena: 1.090 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 2.490 din.

Zona: Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.

Zona: Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.

Zona: Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3  Ekspres 
Mesečna karta – Cena: 2.990 din.

Mesečna dopuna koja važi za zone 1,2,3 i ekspres liniju Obrenovac

Zona: Zona 1
Mesečna karta – Cena: 1.090 din.
Godišnja karta – Cena: 11.990 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 2.490 din.
Godišnja karta – Cena: 27.390 din.

Zona: Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3  Ekspres 
Mesečna karta – Cena: 2.990 din.
Godišnja karta – Cena: 32.890 din.

Mesečna dopuna koja važi za zone 1,2,3 i ekspres liniju Obrenovac

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Kalendarska godišnja karta  – Cena: 407 din.

Ova mesečna karta važi na svim linijama u sve četiri zone, osim na ekspres linijama (E), minibus 407 ekspres linijama (E) i na noćnim linijama (N) od 00h do 04h.

Dodatne informacije

Očitavanje karata (validacija)

Sve vrste karata, za sve kategorije putnika moraju se očitavati pri svakom ulasku u vozilo javnog prevoza.

Za očitavanje potrebno je približiti kartu čitaču karata u vozilu posle čega ćete čuti zvučni signal da je karta uspešno očitana (validirana).

Ako putnik nepersonalizovanom kartom plaća za dve ili više osoba potrebno je da na čitaču karata odabere broj putnika za koji želi da plati vožnju.

Provera stanja kredita na kartici

Provera kredita na kartici može da se radi na svim prodajnim mestima ili u vozilu na čitaču.

Pri očitavanju kartice dobija se informacija koliko je kredita preostalo i vreme važenja karte.

Kontrola karata

Kontrolu obavljaju kontrolori u saradnji sa komunalnom policijom.

Kontrolori su opremljeni prenosnim uređajima za očitavanje karata.

U toku kontrole očitavanje karata na čitačima u vozilu nije dozovoljeno.

Cena doplatne karte za putnika zatečenog bez karte: 2.000,00 dinara.

Iznos kazne za putnika bez karte: 10.000,00 dinara. (ukoliko ne plati doplatnu kartu).

Doplatna karta

Cena doplatne karte: 2.000,00 dinara.

Iznos kazne za putnika bez karte: 6.000,00 dinara. (ukoliko ne plati doplatnu kartu).

Putnik koji je u vozilu zatečen bez vozne isprave ili sa neispravnom voznom ispravom dužan je da na zahtev kontrolora plati cenu doplatne karte i potom može nastaviti započetu vožnju. Putniku koji ne postupi po zahtevu kontrolora i ne plati cenu doplatne karte, kontrolor će uručiti opomenu, nakon čega je putnik dužan da se udalji iz vozila na prvom narednom stajalištu.

Putnik koji je u vozilu zatečen bez vozne isprave ili sa neispravnom voznom ispravom dužan je da na zahtev kontrolora plati cenu doplatne karte i potom može nastaviti započetu vožnju. Putniku koji ne postupi po zahtevu kontrolora i ne plati cenu doplatne karte, kontrolor će uručiti opomenu, nakon čega je putnik dužan da se udalji iz vozila na prvom narednom stajalištu.

Besplatan prevoz

Pravo na besplatan prevoz bez vozne isprave imaju:

  • Deca do navršene sedme godine života
  • Profesionalni pripadnici Vojske Srbije u uniformi
  • Pripadnici policije i komunalne policije u uniformi

Sajt “busevi.com” ne snosi odgovornost za tačnost podataka.

Copyright © 2021 busevi.com

Trenutno aktivno: 518 korisnika

Aktivan servisServis nije aktivan   Status servisa
        Kontakt
        Pomoć