Generic selectors

Operativna izmena na linijama: 72, 607 zbog radova na izgradnji postrojenja za preradu otpadnih voda u okviru kompleksa Aerodroma „Nikola Tesla“ (od 24.11.2021)

🚧

Izmena aktivna do: do daljnjeg

Zbog radova na izgradnji postrojenja za preradu otpadnih voda u okviru kompleksa Aerodroma „Nikola Tesla“, koje izvodi „VINCI TERNA CONSTRUCTION JV“, u periodu od srede 24.11.2021. do 07.12.2021. operativno se menja režim rada linija JGP-a na sledeći način:

  • Vozila sa linije 72, će saobraćati: u smeru prema Aerodromu: od „Robno–transportnog centra“ do privremenog dolaznog stajališta u visini spomenika Nikoli Tesli; u smeru prema gradu: od dolaznog stajališta u visini spomenika Nikoli Tesli, bez putnika do privremenog polaznog stajališta do koga se dolazi saobraćajnicom od spomenika Nikoli Tesli prema Autoputu, gde se u visini parkinga skreće desno, prema privremenom kružnom toku, gde se vrši promena smera ktretanja do privremenog polaznog stajališta prema gradu. Odatle vozila saobraćaju sa putnicima do saobraćajnice koja od autoputa Beograd – Šid vodi ka Aerodromu, pa dalje pored „Parking garaže“ i „Robno – transportnog centra“ prema Surčinskom putu i dalje redovnom trasom
  • Vozila sa linije 607, će saobraćati: u smeru prema Surčinu: saobraćajnicom koja od autoputa Beograd – Šid vodi ka Aerodromu – dalje desno pored Parking garaže i Robno – transportnog centra prema Surčinu; u smeru prema gradu: od „Robno – transportnog centra“ do privremenog stajališta u visini spomenika Nikoli Tesli, odakle će dalje saobraćajnicom koja od Aerodroma vodi ka autoputu Beograd – Šid i dalje redovnom trasom

Uspostavlja se privremeno dolazno stajalište za liniju 72, koje se nalazi u visini spomenika „Nikola Tesla“, odnosno oko 50 metara unazad od postojećeg stajališta.

Uspostavlja se privremeno polazno stajalište za liniju 72, koje se nalazi naspram ulazno/izlazne rampe JKP „Parking servisa“, odnosno na saobraćajnici koja se nalazi između dva parkinga.