Generic selectors

Režim rada linija: 72, 607, A1 za vreme trajanja radova u zoni Aerodroma “Nikola Tesla” (od 06.09.2022)

🚧

Izmena aktivna do: do daljnjeg

Tokom izvođenja četvrte faze radova na izgradnji pristupnog puta objektima u okviru kompleksa Aerodroma „Nikola Tesla“, u periodu od 06.09.2022. doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi podrazumevaju ukidanje privremene okretnice kod ulaza za VIP korisnike koju su koristile linije A1, 72, a u cilju izgradnje planiranog parkinga.

Vozila sa linija javnog prevoza će saobraćati na sledeći način:

  • Linija 607 će i dalje u smeru prema Surčinu saobraćati ulicom koja od autoputa Beograd – Šid vodi ka Aerodromu, dalje desno pored Parking garaže i Robno – transportnog centra prema Surčinu, pri čemu će vozila na izmenjenom delu trase koristiti privremeno stajalište ispred Parking garaže, dok će u smeru prema Novom Beogradu saobraćati od Robno – transportnog centra do privremenog stajališta u visini spomenika Nikoli Tesli, odakle će saobraćati dalje ulicom koja od Aerodroma vodi ka autoputu Beograd – Šid i dalje redovno
  • Linija 72 će u smeru prema Aerodromu saobraćati od Robno – transportnog centra do privremenog dolazno/polaznog stajališta u visini spomenika Nikoli Tesli, dok će u smeru prema gradu saobraćati ulicom koja od Aerodroma vodi ka autoputu Beograd – Šid gde će promenu smera vršiti nakon „drop off“ zone polukružnim okretanjem ulevo i dalje prema Surčinu, pri čemu će vozila u smeru ka Surčinu koristiti privremeno stajalište ispred Parking garaže
  • Linija A1 će u smeru prema Aerodromu saobraćati ulicom koja od autoputa Beograd – Šid vodi ka Aerodromu pored Muzeja vazduhoplovstva do privremenog dolazno/polaznog stajališta u visini spomenika Nikoli Tesli, dok će u smeru prema gradu saobraćati ulicom koja od Aerodroma vodi ka autoputu Beograd – Šid i dalje redovno