Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Generic selectors

Status naloga

Ukupno 681
0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,6,0,0,0,6,0
+1
1 2 3 4 50 51 52