Generic selectors

Uspostavljeno privremeno stajalište “1000 ruža” za linije: 401, 402, 403, 405, 406, 406L, 407, 408 (od 22.12.2021)

🚏

Na osnovu zahteva građana sela Rakovica, za vreme izvođenja radova na izgradnji obilaznice oko Beograda, uspostavljaju se privremena stajališta “1000 ruža” u oba smera za linije: 401, 402, 403, 405, 406, 406L, 407, 408.

Lokacije navedenih privremenih stajališta su predviđene na Avalskom putu u zoni raskrsnice sa ulicom Generala Ždanova, odnosno kod motela “1000 ruža”.

Napomena: Nakon završetka radova, ova stajališta će biti ukinuta.