Pritužbe putnika na funkcionisanje linije broj "42" - Mogućnost da se linija broj "37" preusmeri u Maričku ulicu ?

Napisao Administrator
sreda, 13 jun 2012 18:21

PITANJE:

Poštovani,

Sobzirom na učestale primedbe putnika na funkcionisanje autobuske linije broj "42" i činjenicu da prevozni kapaciteti ne zadovoljavaju potrebe putnika, pitamo Vas da li je planirano dodatno snimanje situacije na pomenutoj liniji i korigovanje broja polazaka u cliju poboljšanja rada linije. Takođe, putnici su uputili i predlog da se linija broj "37" preusmeri u Maričku ulicu kako bi se linija broj "42" rasteretila i omogućio bolji prevoz.

ODGOVOR:

Poštovani,

Nije u planu izmena trase linije 37. Red vožnje linije 42 u skladu je sa potrebama putnika, ali će Direkcija za javni prevoz u sklopu svojih redovnih aktivnosti snimati broj putnika i vršiti korekcije polazaka, ukoliko to bude potrebno. Takođe, pritužbe u vezi sa linjom 42 biće prosleđene prevoznicima i Direkcija za javni prevoz preduzeće neophodne mere.

S poštovanjem, Direkcija za javni prevoz.

Zahvaljujemo Direkciji za javni prevoz grada Beograda na poslatom odgovoru.
  Od 07.10.13. promena reda vožnje i korekcija polazaka na liniji broj "42".
  Red vožnje linije broj 42

...