Prijava - Neobeležena stajališta - Linija 553

Napisao Administrator
sreda, 23 jul 2014 19:47

PRIJAVA:

Poštovani,

Ukazujemo Vam na propust u obeležavanju novouspostavljenih stajališta za autobusku liniju broj "553". Sledeća stajališta nemaju adekvatne oznake sa nazivom stanice, kodom stajališta i oznakom linije:

  • Neobeležena stajališta / smer prema terminusu "Rucka": Umka - centar (2710), Rucka 1 (2712), Rucka 2 (2714), Rucka 3 (2716), Rucka 4 (2716), Rucka /okretnica/ (2719).
  • Neobeležena stajališta / smer prema terminusu "Glavna železnička stanica": Rucka /okretnica/ (2719), Rucka 4 (2717), Rucka 3 (2715), Rucka 2 (2713), Rucka 1 (2711).

Molimo Vas da prijavu prosledite nadležnima kako bi stajališta bila propisno obeležena.

ODGOVOR nadležnih (GSP Beograd):

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je ekipa JKP GSP "Beograd" dana 01.07.2014. godine obišla trasu linije "553" i postavljene su nedostajuće table sa brojevima linija na dva stajališta, na kojima su u momentu obilaska trase nedostajala. Što se tiče nedostatka tabli sa nazivom i šifrom stajališta, javna nabavka je u toku i čim budemo u mogućnosti, biće postavljene (nalog za rad je otvoren i odmah po zaključenju ugovora za štampu nalepnica i izradu tabli, biće realizovan). Do tada, molimo putnike za još malo strpljenja i razumevanja i zahvaljujemo na saradnji.

S poštovanjem, JKP GSP "Beograd".

Zahvaljujemo predstavnicima GSP-a "Beograd" na poslatom odgovoru.


ODGOVOR nadležnih (Direkcija za javni prevoz grada Beograda):

Poštovani,

Direkcija za javni prevoz smatra da se izgradnja i uređenje stajališnih platoa na delu puta kroz naselje Rucka i u Umci pri postojećim saobraćajno-tehničkim uslovima na terenu ne može posmatrati izdvojeno i van uređenja šire infrastrukture u naseljenom mestu, jer u datim uslovima nije moguće precizno utvrditi položaj stajališta u poprečnom profilu, odnosno povezati putnička i pešačka kretanja u jedinstvenu celinu i sistem vođenja pešaka, zbog čega je predmetni zahtev jedino moguće rešavati u sklopu sklopu izgradnje i uređenja trotoara duž navedenog puta, čime bi se na odgovarajući i bezbedan način definisala i uredila pešačka komunikacija u ovom naselju.

Što se tiče stajališnih stubova, Direkcija za javni prevoz će izdati nalog da se isti postave na lokacijama gde nedostaju.

Srdačan pozdrav, Direkcija za javni prevoz

Zahvaljujemo Direkciji za javni prevoz grada Beograda na poslatom odgovoru.

[Hvala: baba simana]