Cene i vrste karata - Gradski prevoz Beograd Cene i vrste karata - Gradski prevoz Beograd

Informacije o cenama i vrstama karata u sistemu gradskog, prigradskog i lokalnog prevoza u Beogradu. Cene karata po zonama, pojedinačne, mesečne, polumesečne… Informacije o načinu korišćenja karata.

Generic selectors

Cene karata

Cene i vrste karata u sistemu gradskog, prigradskog i lokalnog prevoza putnika u Beogradu.

Ažurirano: 23.03.2024. / Cenovnik važi od: 17.05.2023.

Pojedinačne karte   Pojedinačne karte

PayPass

Kupovina karte u vozilu – plaćanje platnim karticama

 1. Na uređaju u vozilu odaberite kartu koju želite da kupite
 2. Odaberite način plaćanja platnim karticama (POS) (VISA, Mastercard)
 3. Prislonite platnu karticu na čitač (narandžasti deo uređaja u vozilu)
 4. Nakon uspešno izvršene transakcije uređaj će odštampati potvrdu o plaćanju karte
 5. Otcepite odštampanu potvrdu o plaćanju karte. Potvrdu je potrebno čuvati u slučaju kontrole

Napomena: Ovim vidom plaćanja u vozilu, trenutno je moguće kupiti samo pojedinačnu vremensku kartu od 90 min. ili dnevnu kartu (1 dan).

Pojedinačna karta / Vremenska karta

Zona: Zona 1
Cena: 50 din. Trajanje: 90 min.

Zona: Zona 2
Cena: 50 din. Trajanje: 90 min.

Zona: Zona 1Zona 2
Cena: 100 din. Trajanje: 90 min.

Vremenska karta kupuje se slanjem SMS poruke. Za kupovinu karte za Zonu 1 (A) pošaljite tekst poruke A90 na broj 9011. Za kupovinu karte za Zonu 2 (B) pošaljite tekst poruke B90 na broj 9011. Za kupovinu karte za Zone 1 i 2 (C), pošaljite tekst poruke C90 na broj 9011.

Na cenu karte dodaje se cena SMS poruke koju naplaćuje mobilni operater.

Ovako kupljena karta važi 90 min., i za navedeno vreme putnik može promeniti neograničen broj linija javnog prevoza u okviru Zona za koje je karta kupljena.

Povratna SMS poruka je dokaz da je karta kupljena i u SMS poruci je navedeno vreme do kada karta važi. Prilikom kontrole, putnik je dužan da ovlašćenom licu pokaže povratnu SMS poruku kao dokaz plaćanja karte.

Karta važi u okviru plaćene Zone i za linije dnevnog prevoza (bez minibus linija A1, E).

Sajt “busevi.com” ne vrši naplatu karte. Naplatu karte vrši JKP “Naplata prevozne usluge Beograd”.

Kupi vremensku kartu:

Pojedinačna karta / Dnevna karta (1 dan)

Zona: Zona 1
Dnevna karta – Cena: 120 din.

Zona: Zona 2
Dnevna karta – Cena: 120 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Dnevna karta – Cena: 150 din.

Dnevna karta kupuje se slanjem SMS poruke. Za kupovinu dnevne karte za Zonu 1 (A) pošaljite tekst poruke A1 na broj 9011. Za kupovinu dnevne karte za Zonu 2 (B) pošaljite tekst poruke B1 na broj 9011. Za kupovinu dnevne karte za Zone 1 i 2 (C), pošaljite tekst poruke C1 na broj 9011.

Na cenu karte dodaje se cena SMS poruke koju naplaćuje mobilni operater.

Ovako kupljena karta važi 1 dan (do 23:59h dana kada je karta kupljena) i za navedeno vreme putnik može promeniti neograničen broj linija javnog prevoza u okviru Zona za koje je karta kupljena.

Povratna SMS poruka je dokaz da je karta kupljena i u SMS poruci je navedeno vreme do kada karta važi. Prilikom kontrole, putnik je dužan da ovlašćenom licu pokaže povratnu SMS poruku kao dokaz plaćanja karte.

Karta važi u okviru plaćene Zone i za linije dnevnog prevoza (bez minibus linija A1, E).

Sajt “busevi.com” ne vrši naplatu karte. Naplatu karte vrši JKP “Naplata prevozne usluge Beograd”.

Kupi dnevnu kartu:

Pojedinačna karta / Nedeljna karta (7 dana)

Zona: Zona 1
Nedeljna karta – Cena: 800 din.

Zona: Zona 2
Nedeljna karta – Cena: 800 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Nedeljna karta – Cena: 1.000 din.

Nedeljna karta kupuje se slanjem SMS poruke. Za kupovinu nedeljne karte za Zonu 1 (A) pošaljite tekst poruke A7 na broj 9011. Za kupovinu nedeljne karte za Zonu 2 (B) pošaljite tekst poruke B7 na broj 9011. Za kupovinu nedeljne karte za Zone 1 i 2 (C), pošaljite tekst poruke C7 na broj 9011.

Na cenu karte dodaje se cena SMS poruke koju naplaćuje mobilni operater.

Ovako kupljena karta važi 7 dana (do 23:59h sedmog dana) i za navedeno vreme putnik može promeniti neograničen broj linija javnog prevoza u okviru Zona za koje je karta kupljena.

Povratna SMS poruka je dokaz da je karta kupljena i u SMS poruci je navedeno vreme do kada karta važi. Prilikom kontrole, putnik je dužan da ovlašćenom licu pokaže povratnu SMS poruku kao dokaz plaćanja karte.

Karta važi u okviru plaćene Zone i za linije dnevnog prevoza (bez minibus linija A1, E).

Sajt “busevi.com” ne vrši naplatu karte. Naplatu karte vrši JKP “Naplata prevozne usluge Beograd”.

Kupi nedeljnu kartu:

 N    Noćne linije

Prevoz na noćnim (N) linijama je besplatan za sve kategorije putnika

Noćne linije (N) aktivne su od 00h do 04h i u navedenom vremenu prevoz putnika je besplatan. Odluka o besplatnom prevozu na noćnim linijama (N) stupa na snagu od 17.05.2023.

 E    Pojedinačna karta / Minibus linije

Cena: 200 din.

Karta za minibus linije (E) kupuje se u vozilu. Molimo Vas da pripremite tačan iznos za kupovinu karte. Na minibus linijama ne važe ostale pretplatne karte već isključivo karta kupljena u vozilu.

 A1    Pojedinačna karta / Aerodromska linija

Cena: 400 din.

Karta za liniju (A1) kupuje se u vozilu. Molimo Vas da pripremite tačan iznos za kupovinu karte. Naplata karte obavlja se isključivo u dinarima (rsd.). Na liniji ne važe ostale pretplatne karte već isključivo karta kupljena u vozilu.

Mesečne karte   Mesečne karte / Godišnje karte

Mesečna karta (30 dana)

Zona: Zona 1
Mesečna karta – Cena: 2.200 din.

Zona: Zona 2
Mesečna karta – Cena: 2.200 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Mesečna karta – Cena: 3.300 din.

Mesečna karta kupuje se slanjem SMS poruke. Za kupovinu mesečne karte za Zonu 1 (A) pošaljite tekst poruke A30 na broj 9011. Za kupovinu mesečne karte za Zonu 2 (B) pošaljite tekst poruke B30 na broj 9011. Za kupovinu mesečne karte za Zone 1 i 2 (C), pošaljite tekst poruke C30 na broj 9011.

Na cenu karte dodaje se cena SMS poruke koju naplaćuje mobilni operater.

Ovako kupljena karta važi 30 dana (do 23:59h tridesetog dana) i za navedeno vreme putnik može promeniti neograničen broj linija javnog prevoza u okviru Zona za koje je karta kupljena.

Povratna SMS poruka je dokaz da je karta kupljena i u SMS poruci je navedeno vreme do kada karta važi. Prilikom kontrole, putnik je dužan da ovlašćenom licu pokaže povratnu SMS poruku kao dokaz plaćanja karte.

Karta važi u okviru plaćene Zone i za linije dnevnog prevoza (bez minibus linija A1, E).

Kupi mesečnu kartu (30 dana):

Mesečna karta (povlašćene kategorije)

Zona: Zona 1Zona 2
Mesečna karta – Cena: 1.000 din.


Godišnja karta (povlašćene kategorije)

Zona: Zona 1Zona 2
Godišnja karta – Cena: 11.000 din.


Povlašćene kategorije putnika:

 • Studenti visokoškolskih ustanova do navršenih 26. godina života. Studenti doktorskih studija i Studenti fakulteta čije osnovne ili integrisane akademske studije traju šest školskih godina, do navršenih 28. godina života

 • Ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 20-40% invalidnosti

 • Civilni invalidi rata sa 20-40% telesnog oštećenja

 • Trajno nesposobna lica za rad i privređivanje

 • Dijalizirana lica

 • Lica sa lakom duševnom zaostalošću

 • Korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć i njegovi članovi domaćinstva koji su obuhvaćeni rešenjem o priznavanju prava, pod uslovom da ovo pravo nisu ostvarili po nekom drugom osnovu

 • Korisnici starosne / prevremene starosne ili invalidske penzije

 • Korisnici porodične penzije

 • Nezaposlena lica koja su na evidenciji kod organizacije nadležne za poslove zapošljavanja na teritoriji grada Beograda

 • Izbeglice i interno raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji grada Beograda

 • Samostalni umetnici

 

Potrebna dokumenta (.pdf)

Potrebna dokumenta za izdavanje karata za povlašćene kategorije putnika (Beograd) (.pdf).


Mesečnu / Godišnju kartu za povlašćene kategorije putnika (uz priložena dokumenta koja dokazuju status lica) trenutno je moguće kupiti na sledećim lokacijama:

 • GSP Beograd – Skender Begova 47, Stari grad – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 15h)

 • GSP Beograd – TC Trg Republike, Stari grad – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 14h)

 • JKP “Naplata prevozne usluge” – Knez Mihailova 6 (2 sprat), Stari grad – (radno vreme: 10h do 18h, subotom: 09h do 17h)

 • GSP Beograd – Deligradska 10, Savski venac – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 14h)

 • GO Novi Beograd (servisni centar) – Bulevar Mihajla Pupina 167, Novi Beograd – (radno vreme: 10h do 18h, subotom: 09h do 17h)

 • SP Lasta – Mladenovac – Janka Katića br. 1, Mladenovac – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 15h)

 • SP Lasta – Obrenovac – Kralja Aleksandra 1 br. 20, Obrenovac – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 15h)

 • SP Lasta – Lazarevac – Kralja Petra 1 br. 2, Lazarevac – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 15h)

 • SP Lasta – Barajevo – Svetosavska br. 63, Barajevo – (radno vreme: 08:30h do 16:30h, subotom: 08h do 15h)

 • SP Lasta – Sopot – Milosava Vlajića br. 18a, Sopot – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 15h)


Putnik može promeniti neograničen broj linija javnog prevoza u okviru Zona za koje je karta kupljena. Mesečna karta važi u toku kalendarskog meseca (od 01. do 31.). Primer: Mesečna karta kupljena 01.05. , 10.05. ili 24.05., važi do kraja meseca u kojem je kupljena, odnosno do 31.05.


Karta važi u okviru Zona A i B i za linije dnevnog prevoza (bez minibus linija A1, E).

Godišnja karta

Zona: Zona 1
Godišnja karta – Cena: 24.000 din.

Zona: Zona 2
Godišnja karta – Cena: 24.000 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Godišnja karta – Cena: 36.000 din.

Godišnju kartu trenutno je moguće kupiti na sledećim lokacijama:

 • GSP Beograd – Skender Begova 47, Stari grad – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 15h)

 • GSP Beograd – TC Trg Republike, Stari grad – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 14h)

 • JKP “Naplata prevozne usluge” – Knez Mihailova 6 (2 sprat), Stari grad – (radno vreme: 10h do 18h, subotom: 09h do 17h)

 • GSP Beograd – Deligradska 10, Savski venac – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 14h)

 • GO Novi Beograd (servisni centar) – Bulevar Mihajla Pupina 167, Novi Beograd – (radno vreme: 10h do 18h, subotom: 09h do 17h)

 • SP Lasta – Mladenovac – Janka Katića br. 1, Mladenovac – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 15h)

 • SP Lasta – Obrenovac – Kralja Aleksandra 1 br. 20, Obrenovac – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 15h)

 • SP Lasta – Lazarevac – Kralja Petra 1 br. 2, Lazarevac – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 15h)

 • SP Lasta – Barajevo – Svetosavska br. 63, Barajevo – (radno vreme: 08:30h do 16:30h, subotom: 08h do 15h)

 • SP Lasta – Sopot – Milosava Vlajića br. 18a, Sopot – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 15h)


Putnik može promeniti neograničen broj linija javnog prevoza u okviru Zona za koje je karta kupljena. Karta važi u okviru Zona za koje je karta kupljena i za linije dnevnog prevoza (bez minibus linija A1, E).

Trajna karta

Besplatna karta uz personalizovanu karticu

Trajna karta izdaje se licima starijim od 65 godina. Licima starijim od 65 godina koja već poseduju godišnju kartu biće izdata nova karta.

Potrebna dokumenta za izdavanje: fotokopija lične karte (original na uvid). Za izbegla lica starija od 65 godina: fotokopija izbegličke legitimacije (plave boje) (original na uvid). Za interno raseljena lica starija od 65 godina: fotokopija lične karte (original na uvid), fotokopija legitimacije za raseljena lica (bele boje) (original na uvid), fotokopija potvrde MUP-a o prijavljenom boravku na teritoriji grada Beograda, ne starija od dve godine (original na uvid).

Karta je personalizovana (sadrži fotografiju korisnika) i može se izvaditi na sledećim lokacijama:

 • Link Zgrade svih gradskih opština u Beogradu – (informaciju o radnom vremenu možete pogledati na sajtu konkretne opštine)

 • GSP Beograd – Skender Begova 47, Stari grad – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 15h)

 • GSP Beograd – TC Trg Republike, Stari grad – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 14h)

 • JKP “Naplata prevozne usluge” – Knez Mihailova 6 (2 sprat), Stari grad – (radno vreme: 10h do 18h, subotom: 09h do 17h)

 • GSP Beograd – Deligradska 10, Savski venac – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 14h)

 • GO Novi Beograd (servisni centar) – Bulevar Mihajla Pupina 167, Novi Beograd – (radno vreme: 10h do 18h, subotom: 09h do 17h)

 • SP Lasta – Mladenovac – Janka Katića br. 1, Mladenovac – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 15h)

 • SP Lasta – Obrenovac – Kralja Aleksandra 1 br. 20 – Obrenovac – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 15h)

 • SP Lasta – Lazarevac – Kralja Petra 1 br. 2, Lazarevac – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 15h)

 • SP Lasta – Barajevo – Svetosavska br. 63, Barajevo – (radno vreme: 08:30h do 16:30h, subotom: 08h do 15h)

 • SP Lasta – Sopot – Milosava Vlajića br. 18a, Sopot – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 15h)


Karta važi u okviru Zona A i B i za linije dnevnog prevoza (bez minibus linija A1, E).

Karta za učenike osnovnih škola

Besplatna karta uz personalizovanu karticu

Učenici osnovnih škola, sa prebivalištem na teritoriji Grada Beograda (do navršenih 17 godina), imaju pravo na besplatan prevoz na svim linijama javnog prevoza putnika u Beogradu, uz personalizovanu karticu.

Za izdavanje karte potrebna je sledeća dokumentacija:

 • za punoletne: fotokopija lične karte (original na uvid)

 • za maloletne: fotokopija pasoša ili zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)

 • za učenike sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda: originalna potvrda o pohađanju verifikovane osnovne škole na teritoriji Republike Srbije ili originalna potvrda o pohađanju škole u inostranstvu/ispostave u Beogradu, koja mora biti na srpskom ili engleskom ili prevedena na srpski od strane sudskog tumača

 • za učenike sa prebivalištem van teritorije grada Beograda: originalna potvrda o pohađanju verifikovane osnovne škole na teritoriji grada Beograda


Karta važi do kraja školovanja (do navršenih 17 godina). Zahtev se podnosi lično u zgradama opština.

Karta je personalizovana (sadrži fotografiju korisnika) i može se izvaditi na sledećim lokacijama:


Karta važi u okviru Zona A i B i za linije dnevnog prevoza (bez minibus linija A1, E).

Karta za učenike srednjih škola

Besplatna karta uz personalizovanu karticu

Učenici srednjih škola, sa prebivalištem na teritoriji Grada Beograda (do navršenih 19 godina), imaju pravo na besplatan prevoz na svim linijama javnog prevoza putnika u Beogradu, uz personalizovanu karticu.

Za izdavanje karte potrebna je sledeća dokumentacija:

 • za punoletne: fotokopija lične karte (original na uvid)

 • za maloletne: fotokopija pasoša ili zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)

 • za strane učenike: fotokopija pasoša (original na uvid), za učenike iz EU: fotokopija pasoša ili lične karte (original na uvid)

 • za učenike sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda: originalna potvrda o pohađanju verifikovane srednje škole na teritoriji Republike Srbije ili originalna potvrda o pohađanju škole u inostranstvu/ispostave u Beogradu, koja mora biti na srpskom ili engleskom ili prevedena na srpski od strane sudskog tumača

 • za učenike sa prebivalištem van teritorije grada Beograda: originalna potvrda o pohađanju verifikovane srednje škole na teritoriji grada Beograda


Karta važi do kraja školovanja (do navršenih 19 godina). Zahtev se podnosi lično u zgradama opština.

Karta je personalizovana (sadrži fotografiju korisnika) i može se izvaditi na sledećim lokacijama:


Karta važi u okviru Zona A i B i za linije dnevnog prevoza (bez minibus linija A1, E).

Besplatne kategorije putnika

Kategorije putnika koji imaju pravo na besplatan prevoz:

 • Učenici osnovnih škola do navršenih 17 godina života i učenici koji pohađaju osnovne škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju do navršenih 19 godina života

 • Učenici srednjih škola do navršenih 19 godina života

 • Ratni vojni invalidi i mirnodopski invalidi sa 50-100% inavliditeta

 • Civilni invalidi rata sa 50-100% telesnog oštećenja

 • Lica sa 70-100% telesnog oštećenja iz grupe VII Pravilnika o utvrđivanju telesnih oštećenja (“Službeni glasnik RS”, broj 105/03 i 120/08), koje je prouzrokovano povredom u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je učesvovalo vozilo javnog prevoza na teritoriji grada Beograda

 • Slepa lica i njihov pratilac kada je u prisustvu slepog lica

 • Osobe sa invaliditetom koje primaju stalni dodatak za tuđu negu i pomoć

 • Lica obolela od cerebralne paralize, dečije paralize i plegije kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje ili je priznato pravo na stalni dodatak za tuđu negu i pomoć (osobe sa invaliditetom) i njihov pratilac kada je u prisustvu osobe sa invaliditetom

 • Lica obolela od mišićne distrofije kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje ili je priznato pravno na stalni dodatak za tuđu negu i pomoć (osobe sa invaliditetom) i njihov pratilac kada je u prisustvu osobe sa invaliditetom

 • Lica obolela od multiple skleroze kod kojih je utvrđen potpuni gubotak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje ili je priznato pravo na stalni dodatak za tuđu negu i pomoć (osobe sa invaliditetom) i njihov pratilac kada je u prisustvu osobe sa invaliditetom

 • Lica obolela od hemofilije kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje

 • Lica sa umerenom, teškom i dubokom duševnom zaostalošću i lica obolela od poremećaja razvoja, pod uslovom da su trajno nesposobni za rad i privređivanje (osobe sa invaliditetom) i njihov pratilac kada je u prisustvu osobe sa invaliditetom

 • Nosioci ordena “Narodni heroj”, nosioci “Partizanske spomenice 1941. godine”, kao i korisnici koji su to pravo stekli na osnovu saveznih i republičkih propisa, pod uslovom da imaju odgovarajuću legitimaciju izdatu od nadležnog organa kojom dokazuju ovaj status

 • Lica starija od 65 godina

 

Potrebna dokumenta (.pdf)

Potrebna dokumenta za izdavanje karata za besplatne kategorije putnika (Beograd) (.pdf).


Karte za beplatne kategorije putnika (uz priložena dokumenta koja dokazuju status lica) trenutno je moguće izvaditi na sledećim lokacijama:

 • GSP Beograd – Skender Begova 47, Stari grad – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 15h)

 • GSP Beograd – TC Trg Republike, Stari grad – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 14h)

 • JKP “Naplata prevozne usluge” – Knez Mihailova 6 (2 sprat), Stari grad – (radno vreme: 10h do 18h, subotom: 09h do 17h)

 • GSP Beograd – Deligradska 10, Savski venac – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 14h)

 • GO Novi Beograd (servisni centar) – Bulevar Mihajla Pupina 167, Novi Beograd – (radno vreme: 10h do 18h, subotom: 09h do 17h)

 • SP Lasta – Mladenovac – Janka Katića br. 1, Mladenovac – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 15h)

 • SP Lasta – Obrenovac – Kralja Aleksandra 1 br. 20, Obrenovac – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 15h)

 • SP Lasta – Lazarevac – Kralja Petra 1 br. 2, Lazarevac – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 15h)

 • SP Lasta – Barajevo – Svetosavska br. 63, Barajevo – (radno vreme: 08:30h do 16:30h, subotom: 08h do 15h)

 • SP Lasta – Sopot – Milosava Vlajića br. 18a, Sopot – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 15h)


Karta važi u okviru Zona A i B i za linije dnevnog prevoza (bez minibus linija A1, E).

Besplatne kategorije putnika (karte sa ograničenim vremenom važnosti)

Kategorije putnika koji imaju pravo na besplatan prevoz (najduže do 1 godine):

 • Trudnice dok traju okolnosti pod kojima se ostvaruje pravo

 • Deca do 18 godina koja lično primaju stalnu socijalnu pomoć na osnovu rešenja nadležnog centra za socijalni rad

 • Uživaoci porodične invalidnine po osnovu palog borca u oružanim akcijama posle 17. avgusta 1990. godine, i to: deca palih boraca redovni učenici verifikovanih srednjih škola i studenti akreditovanih visokoškolskih ustanova

 • Uživaoci porodične invalidnine po osnovu palog borca u oružanim akcijama posle 17. avgusta 1990. godine, i to: bračni drugovi i roditelji palih boraca koji nisu u radnom odnosu

 

Potrebna dokumenta (.pdf)

Potrebna dokumenta za izdavanje karata za besplatne kategorije putnika sa ograničenim vremenom važnosti (Beograd) (.pdf).


Karte za beplatne kategorije putnika sa ograničenim vremenom važnosti (uz priložena dokumenta koja dokazuju status lica) trenutno je moguće izvaditi na sledećim lokacijama:

 • GSP Beograd – Skender Begova 47, Stari grad – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 15h)

 • GSP Beograd – TC Trg Republike, Stari grad – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 14h)

 • JKP “Naplata prevozne usluge” – Knez Mihailova 6 (2 sprat), Stari grad – (radno vreme: 10h do 18h, subotom: 09h do 17h)

 • GSP Beograd – Deligradska 10, Savski venac – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 14h)

 • GO Novi Beograd (servisni centar) – Bulevar Mihajla Pupina 167, Novi Beograd – (radno vreme: 10h do 18h, subotom: 09h do 17h)

 • SP Lasta – Mladenovac – Janka Katića br. 1, Mladenovac – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 15h)

 • SP Lasta – Obrenovac – Kralja Aleksandra 1 br. 20, Obrenovac – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 15h)

 • SP Lasta – Lazarevac – Kralja Petra 1 br. 2, Lazarevac – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 15h)

 • SP Lasta – Barajevo – Svetosavska br. 63, Barajevo – (radno vreme: 08:30h do 16:30h, subotom: 08h do 15h)

 • SP Lasta – Sopot – Milosava Vlajića br. 18a, Sopot – (radno vreme: 07h do 19h, subotom: 08h do 15h)


Karta važi u okviru Zona A i B i za linije dnevnog prevoza (bez minibus linija A1, E).

Mapa / Zone tarifnog sistema · Zona 1Zona 2

Zona 1 (A): Novi Beograd, Zemun, Stari grad, Savski venac, Voždovac, Čukarica, Vračar, Rakovica, Palilula, Zvezdara. Surčin. Grocka (severno od puta 347 Vrčin – Zaklopača).

Zona 2 (B): Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Barajevo, Sopot, Grocka (južno od puta 347 Vrčin – Zaklopača).

Sajt “busevi.com” ne snosi odgovornost za tačnost podataka.

Copyright © 2024 busevi.com | Serbia

Trenutno aktivno: 2,363 korisnika

Aktivan servisServis nije aktivan   Status servisa
        Kontakt
        Pomoć