Primetili ste nepravilnost na linijama javnog prevoza, prijavu možete poslati za primećeno kašnjenje na liniji, nerealizaciju planiranih polazaka prema utvrđenom redu vožnje, prijavu za primećenu tehničku nepravilnost na vozilu, prijavu za nepravilnost vezanu za rad voznog osoblja.

Generic selectors

Prijava

Primetili ste nepravilnost na linijama javnog prevoza, prijavu možete poslati za primećeno kašnjenje na liniji, nerealizaciju planiranih polazaka prema utvrđenom redu vožnje, prijavu za primećenu tehničku nepravilnost na vozilu, prijavu za nepravilnost vezanu za rad voznog osoblja.

Kako bi prijava bila prihvaćena neophodno je navesti sve tražene podatke. Nepotpune prijave ili prijave koje sadrže netačne podatke neće biti prihvaćene.

Servis nije aktivan

Servis za prijavu kašnjenja trenutno nije aktivan

Servis aktivan samo od 04h do 20h

 Status linija 

Izveštaj – prijave nerealizovanih polazaka (Google sheets)

Dodatne informacije:

Kome se prosleđuju prijave? – Sve prijave koje su kompletne i sadrže sve tražene podatke prosleđuju se nadležnoj službi prevoznika, odnosno nadležnoj službi za kontrolu rada prevoznika (Saobraćajna inspekcija, Sekretarijat za javni prevoz). Molimo Vas da kod prijava vezanih za rad voznog osoblja budete što je moguće precizniji sa opisom nepravilnosti, kako bi prijava bila u što kraćem roku proverena. Prijave za primećene tehničke nepravilnosti na vozilima i potencijalno ugrožavanje bezbednosti imaju prioritet i one se odmah prosleđuju na dalje postupanje.

Da li je moguće videti spisak prijava za nerealizovane polaske? – Da, lista evidentiranih prijava na kraju svakog meseca biće javno dostupna. U zavisnosti od broja prijava vreme potrebno za proveru podataka može varirati. Izveštaji za predhodni mesec javno su dostupni između 01. i 20. tekućeg meseca)

Gde mogu videti spisak linija na kojima su aktivna kašnjenja? – Spisak linija na kojima su trenutno evidentirana / prijavljena kašnjenja možete pogledati u delu sajta “Izmene na linijama > Status linija”. Podaci se ažuriraju automatski (nije potreban “Refresh”/”Reload” stranice). Servis je aktivan samo u periodu od 04h do 20h. 

Moja prijava nije prihvaćena? – Najčešći razlog neprihvatanja prijave su netačni ili nepotpuni podaci i molimo Vas da obratite pažnju na ispravnost unetih podataka prilikom dostavljanja prijave.

Da li postoji ograničenje u broju poslatih prijava? – Ne.

Kada mogu da očekujem odgovor na poslatu prijavu? – Nažalost na brzinu i dobijanje odgovora od strane nadležnih ne možemo da utičemo. Svi primljeni odgovori biće objavljeni u delu sajta “Glas putnika” u odgovarajućoj kategoriji. Na brzinu dobijanja odgovora utiče i trenutan broj evidentiranih prijava.

Legenda:  Provera podataka (U toku je provera prijava za neralizovane polaske) ; ** Bez podataka zbog epidemije koronavirusa (Covid-19)

Sajt “busevi.com” ne snosi odgovornost za tačnost podataka.

Copyright © 2021 busevi.com

Trenutno aktivno: 494 korisnika

Aktivan servisServis nije aktivan   Status servisa
        Kontakt
        Pomoć